Büyükelçinin Mesajı

Türk toplumunun değerli mensupları, kıymetli Moğol kardeşlerimiz,

Demokratik değerlere bağlılığı, işleyen serbest piyasa ekonomisi ve hızlı ekonomik büyümesiyle bölgenin yükselen değeri konumundaki Moğolistan’da Büyükelçi olarak görev yapmanın kıvancını yaşamaktayım.

Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğumuz bu ülkenin, aynı zamanda Türk tarihinin ilk yazılı eserlerine evsahipliği yapması Moğolistan’ı bizler açısından ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.

İmzalanan yüzden fazla anlaşmayla güçlü bir ahdi temele sahip olan mükemmel seviyedeki Türk-Moğol ilişkileri, Büyükelçiliğimiz ve uzmanlık kuruluşlarımızın yanısıra, teknik yardım ajansı TİKA, işadamları dernekleri ve sivil toplumun katkılarıyla ileri bir noktaya gelmiş; dünyanın en iyileri arasında yer alan ulusal havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları’nın (THY) 2012 yılı Temmuz ayında seferlere başlamasıyla ivme kazanmıştır. İki ülke ilişkilerine verdiğimiz önemin bir diğer nişanesi olan ve güzel Ulanbator şehrinde adeta iki inci şeklinde yerini alan yeni kançılarya ve ikametgâh binalarımız imkân ve yeteneklerimizi daha da güçlendirmiştir.

Ülkemizde hem devletimizin sağladığı burslar hem de kendi imkânlarıyla öğrenim görmekte olan yaklaşık 1000 Moğol öğrenci ile Moğolistan Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü iki ülke arasında kaydadeğer bir eğitim ve kültür köprüsü oluşturmaktadır.

Polis Akademisi ve Askeri Okullarda yetişen Moğol gençleri ile ülkemizde savunma ve güvenlik alanlarında düzenlenen kurslara ve uzmanlık eğitim programlarına katılan Moğol askerleri ve kolluk kuvvetleri personeli ilişkilerin bir diğer sağlam ayağını teşkil etmektedir.

Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında, diğerleri meyanında, iki dost ülke arasındaki üst düzeyli ziyaretlere kesintisiz devam edilmesi; toplam ticaret hacminin 2015 yılı itibariyle 250 Milyon ABD Doları seviyesine çıkarılması; Moğolistan’daki Türk yatırımlarının nitelik ve niceliğinin güçlendirilmesi; THY’nin doğrudan sefer sayısının artırılması ve kargo seferlerine başlanması; bilim, kültür ve sanat alanındaki etkileşimin yeni faaliyetlerle desteklenmesi ve insandan insana temasların hızlandırılması gibi unsurlar yer almaktadır.

Bu hedeflere ulaşma gayretlerimiz bağlamında, Moğolistan’da faaliyet gösteren girişimcilerimizin sinerjisine güvendiğimizi ve kendilerinin yanlarında olduğumuzu kaydetmek ve sizlerden gelebilecek her türlü öneriye açık olduğumuzu samimiyetle vurgulamak istiyorum.

Büyükelçiliğimizin kapıları vatandaşlarımızın yanısıra Moğol kardeşlerimize ve üçüncü ülke vatandaşı dostlarımıza her zaman açık olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlarken, çalışmalarımızda bizden esirgemeyeceğinizden emin olduğum değerli katkılarınız ve desteğiniz için şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü