Kimlik Tespiti Ve Adres Teyidi

Ulanbator Büyükelçiliği 13.06.2009
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ile 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca, bankalarda hesabı bulunan şahısların bankalara daha önce beyan ettikleri kimlik ve adresleri teyit eden belgeleri ilgili banka şubelerine iletmeleri gerekmektedir.

Bu yasal zorunluluk kapsamında, 30 Haziran 2008 tarihinde ve öncesinde açılan hesaplar için beyan edilmiş adres bilgilerinin teyidi ile kimlik tespitine ilişkin tanınan süre 1 Haziran 2009 iken, MASAKın 8 nolu genel tebliği ile 1 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözkonusu işlem için, aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı veya fotokopisi/ elektronik görüntüsü de geçerli belge olarak kabul edilmektedir.

Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait),
Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),

Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,

Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen adres belirtir bir belge.(dış temsilciliklerimizce de düzenlenebilir),

e. Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,


f. Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı.
Anılan belgelerin, müşteri tarafından bizzat elden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, bir başkası vasıtasıyla veya posta, faks, e-posta yoluyla da ibraz edilmeleri mümkündür.

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü