Birden Fazla Tabiiyetli Vatandaşlarımızın Askerlik Işlemleri

Ulanbator Büyükelçiliği 05.07.2011
Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımızın askerlik işlemleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınan yazıda, Türk vatandaşı olup bulundukları ülkenin vatandaşlığını doğumla veya kanuni rüşt yaşından önce kazananların askerliklerinin, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 2. Maddesine göre istihsal olunan 05.07.1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 38 yaş sonuna kadar ertelendiği ve bu durumdaki vatandaşlarımızdan, zorunlu askerlik hizmetinin bulunduğu ülkelerde fiilen sözkonusu hizmeti yerine getirenlerin Türkiye’de askerlik görevinden muaf tutuldukları bildirilmektedir.

MSB’nın yazısında, kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazanan birden fazla tabiiyetli yükümlülerin de askerlik görevlerinin yine 38 yaş sonuna kadar ertelendiği, ancak bu erteleme işlemlerin 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/G maddesi çerçevesinde yapıldığı ve sözkonusu durumdaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ifa etmiş oldukları askerlik hizmetinin Türkiye’deki askerlik hizmetinden sayılmasının mümkün olmadığı kaydedilmektedir. Yazıda devamla, askerlik görevleri anılan kanunun 35/G maddesi kapsamında ertelenen yükümlüler için bazı dış temsilciliklerimizce sehven “Birden Fazla Tabiiyetli Türk Vatandaşlarına Ait Erteleme Belgesi” (EKD-4) veya “Birden Fazla Tabiiyetli Türk Vatandaşlarından Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Sayılanlara Dair Belge” (EKD-5) tanzim olunduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.

MSB’nın yazısında ayrıca, aslen Türk vatandaşı olan baba veya anneye bağlı olarak doğumla da başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanan ve Türkiye’de ikamet eden, öğrenimini Türkiye’de sürdüren, sadece askerlik hizmetini getirmek üzere tabiiyetinde bulundukları ülkeye giden bazı yükümlüler için de keza yanlışlıkla EKD-4 ve EKD-5 rumuzlu belgelerin düzenlendiğinin müşahede edildiği ifade olunmaktadır. Yazıda, “yabancı statüsünde” anne ve babalarıyla birlikte Türk vatandaşlığına alınan çocukların da, EKD-4 ve EKD-5 rumuzlu belge düzenlenebilecek “Birden Fazla Tabiiyetli Türk Vatandaşı” yükümlüler arasında değerlendirilemeyecekleri bildirilmekte ve dış temsilciliklerimizce başvuru sahiplerinin hangi kanun hükmü çerçevesinde vatandaşlığımıza alındıklarının “Nüfus Kimlik Paylaşım Sisteminden” tespit edildikten sonra haklarında buna göre işlem yapılması, ancak her halde, EKD-4 ve EKD-5 rumuzlu belgelerin sadece 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında bulunan yükümlüler için tanzim edilmesi gerektiği kaydedilmektedir.

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü