Büyükelçi Murat Karagöz'ün Moğolistan Yerel Haber Sitesi “www.mass.mn”e Verdiği Mülakat

Ulanbator Büyükelçiliği 18.03.2014

MURAT KARAGÖZ:

“DEĞİŞİK KESİMDEN İNSANLARLA DİYALOG KURUP MOĞOLLARI DAHA YAKINDAN TANIMAYA ÇALIŞIYORUM”

Moğolistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1969 yılında diplomatik ilişkiler tesis edildi. Dolayısıyla, 2014 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 45. Yıldönümünü kutlanmaktadır. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Murat KARAGÖZ ile bir röportaj yapıldı.

1.Ülkemize gelmeden önce Moğolistan hakkında ne düşünüyordunuz, ne kadar bilginiz vardı?

Meslek hayatım boyunca Asya coğrafyasında görev yapmadım. Bununla birlikte SSCB ardılı Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından Orta Asya’yı ziyaret eden ilk Türk diplomatları arasında yer aldım. Kafkasya Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanlarının 1991 ve 1992 yıllarında Türkiye’yi ziyaretleri sırasında cereyan eden görüşmelerde bulundum. Ayrıca, 1999 yılında Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı olarak görev yaparken o zamanki Moğolistan Cumhurbaşkanı N.Bagabandi’nin ziyaretini hazırlayan ekip içinde yer aldım. Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin Moğolistan nezdindeki Büyükelçisi olarak Ulanbator’a gelinceye kadar Moğolistan’ı görme fırsatım olmamıştı. Bununla birlikte, her Türk vatandaşı gibi Türk ve Moğol halkları arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağları biliyor ve bu ülkeye karşı bir sempati duyuyordum.

2.İki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için neler yapmayı planlıyorsunuz?

Güven mektubumu Cumhurbaşkanı Sayın Elbegdorj’a sunuşum sırasında da belirttiğim gibi, ilişkilerimizin bilhassa ekonomik ve kültürel boyutlarına ivme kazandırmayı ve halktan halka temasları güçlendirmeyi kuvvetle arzu ediyorum. Bu çerçevede, iki dost ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi ve Moğolistan’a daha fazla Türk yatırımı çekebilmeyi ümit ediyorum. Ekonomik alanda işbirliğimizin daha ziyade Moğolistan’ın önceliklerine odaklanmasını hedefliyor, bu çerçevede planlı konut ve altyapı inşaatı, dericilik ve turizm gibi sektörlere odaklanmayı öngöruyor, halktan halka temasları teşvik etmek suretiyle iki ülke vatandaşlarının birbirlerini kültürel açıdan daha yakından tanımaları için gayret gösteriyorum.

3. 2014 yılında Moğolistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 45.Yıldönümü kutlanıyor. Yıldönümü çerçevesinde neler yapılacaktır?

2014 yılı içinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 45.Yıldönümünü siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda bir dizi faaliyetle kutlamayı öngörüyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Nisan ayında yapacağı ziyaretle başlayacak ve TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in Haziran ayında Moğolistan’a yapacağı ziyaretle zirveye ulaşacak etkinlikler bağlamında karşılıklı sergi ve konserler düzenlemeyi, Türk iş adamlarının katılacağı bir iş forumu tertiplemeyi, dericilik ve turizm alanlarında birikimlerimizi paylaşmayı, Türk mutfağını Moğol halkına daha yakından tanıtmayı ve bu önemli vesile adına bir uluslararası sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz.

4. Türkiye’ye ister ticari ister seyahat amaçlı giden Moğol vatandaşların sayısı artmaktadır. İleride Türk Hava Yolları’nın uçuş seferini artırma imkânı var mıdır?

Dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden olan ve son üç yıldır üst üste Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen THY Temmuz 2012’de İstanbul-Ulanbator seferlerine başlamıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak biz halen haftalık üç olan sefer sayısını yediye çıkarmayı, iri gövdeli uçak tahsis etmek suretiyle uçuş süresini kısaltıp, servis kalitesini yükseltmeyi ve mümkün olduğu takdirde kargo seferlerini de başlatabilmeyi ümit ediyoruz. Öyle zannediyorum ki, bu gerçekleşebileceği takdirde Türk ve Moğol vatandaşlarına daha iyi, daha güzel ve daha kaliteli hizmet sunmuş, ayrıca, dost halklar arasındaki bağı kuvvetlendirmiş olacağız.

5. Önceki Büyükelçinizin başlatmış olduğu herhangi bir çalışmayı devam ettiriyor musunuz?

Türkiye ve Moğolistan çok uluslu ve çok kültürlü İmparatorlukların mirasçısı iki ülkedir. Her ikisi de köklü devlet geleneğine sahiptir. Devlette süreklilik esastır. Bu itibarla, doğal olarak bu ülkede benden önce Büyükelçi olarak görev yapmış seleflerimin başlattıkları çalışmaları sürdüreceğim.

6. Yabancı basınlarda Moğolistan’ın ekonomisinin hızla gelişmekte olduğuna dair haberler yer almaktadır. Ekonomik alanında görev yapmış biri olarak Moğolistan’ın ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Moğolistan’ı başarılı demokrasisi, işleyen serbest piyasa ekonomisi ve yükselen kalkınma hızıyla Asya’da bir cazibe merkezi olarak görüyorum. Bilhassa son üç yılda kaydettiği büyüme hızıyla göz kamaştırdığını düşünüyor, ülkenin yabancı yatırımların daha fazla gelmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturulması yönünde attığı adımları doğru buluyor, ancak reformların ve cesur adımların kesintisiz devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Moğolistan’ın, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Üçüncü Komşu politikasına odaklanma ve uluslararası topluma daha fazla entegre olma çabalarını samimi buluyor ve destekliyorum. Son olarak dünyanın en zengin maden kaynaklarına sahip olmasına rağmen bu güzel ülkenin ekonomisinin çeşitlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve nitelikli insan gücü yetiştirme konusuna ağırlık vermesinin uygun olacağını düşünüyorum.

7. Türkiye’nin ekonomisi dünyada ön sırada yer almaktadır. Türkiye bu başarılara nasıl ulaşabildi?

Türkiye Avrupa’nın altıncı, dünyanın 17’nci ekonomisidir. 1999 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketi ve 2001 yılındaki büyük ekonomik krize rağmen, ülkemiz son 12 yıl içinde kişi başına düşen GSMH’sini üç katına çıkarmıştır. Türk ekonomisi geçen 10 yıl zarfında göz kamaştıran bir performans sergilemiştir. Ülkemiz doğru makroekonomik stratejiler, akıllı para politikaları ve yapısal reformlar sayesinde yüksek büyüme oranlarını yakalamış ve Türk ekonomisine olan güven artmıştır.

Ayrıntılı söz etmek gerekirse, bu mülakatın kapsamını oldukça aşan başarıların temelinde kuşkusuz siyasi istikrar yatmaktadır. Bu sayede gerekli hukuki düzenlemeler yapılmış, stratejik hedefler kararlılıkla uygulanmış, zor kararlar halka açıklıkla izah edilmek suretiyle kamuoyu desteği sağlanmış, oluşan güven ortamı içinde başarı kendiliğinden gelmiştir.

8. Moğolistan’da az sayıda Türk girişimci iş yapmaktadır. Bu iş adamlar daha çok hangi alanda Moğolistan ile işbirliği yapmak istemektedirler?

Moğolistan’daki Türk girişimcilerinin sayısı halen çok fazla değildir. Ancak, bu sayı giderek artacaktır. Hâlihazırda Moğolistan’da bulunan Türk iş adamları eğitim, restoran ve kafe işletmeciliği, mobilyacılık, hazır giyim gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Önümüzdeki dönemde Türk işadamlarını konut inşaatı, elektrik santralı inşaatı, altyapı, dericilik ve turizm gibi alanlarda görmek mümkün olacaktır.

9.Moğolistan Türkiye’ye ne kadar ürün ihraç edebilir? Türkler, Moğolistan’ın ürettiği hangi ürüne meraklılar?

Moğolistan Türkiye’ye başlıca çeşitli madenler, et ve et ürünleri ile kaşmir ihraç edebilir. Bununla birlikte, et ürünleri ithalatı konusunda Türkiye yüksek standartlar getirmektedir. DTÖ, AB ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün koyduğu standartları karşılaması halinde Türkiye’ye et ihracatı bir seçenek olabilir. Öte yandan, kaşmir konusunda esasen Türk firmaları Moğolistan’la işbirliği yapmaktadır.

10. 2014 yılında Türkiye’nin tarihinde ilk kez halkoyuyla Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Türk halkı bu seçimden nasıl bir sonuç beklediği görülmektedir?

Türk siyasi tarihinde bu yıl bir ilk yaşanacak ve halkımız Ağustos ayında Cumhurbaşkanını doğrudan oyla seçecektir. En son 2007 yılında yapılan seçimlere kadar Cumhurbaşkanını Parlamento seçmekteydi. Öte yandan, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizde açılacak sandıklarla oylarını kullanacaklardır. Bu seçimlerin en önemli sonucu kuşkusuz Türk demokrasisinin daha da güçlenmesi olacaktır.

11. Türkiye’de belli sayıda çalışan Moğol vatandaşları var. Onlar ister iş sözleşmesi çerçevesinde, isterse yasadışı olarak çalışmaktadır. Bu tür insanların çalışma ve yaşam şartları hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemizde yasal olarak bulunan Moğol vatandaşları iyi koşullarda çalışmakta ve yaşamaktadır. Moğol vatandaşlarına ülkemizde yasal olarak çalışabilmek için Büyükelçiliğimizden çalışma meşruhatlı vize almaları gerektiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

Öte yandan, 2012 yılında başlattığımız ve ikincisini Mayıs ayında Moğolistan’da gerçekleştireceğimiz Konsolosluk İstişarelerinin önemli gündem maddelerinden birisini Moğolistan’da yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan Moğol vatandaşlarını ilgilendiren konular oluşturmaktır.

12. Kültür ve sanata ilgi duyuyorsunuz. Özellikle sanatın hangi dalına çok meraklısınız?

Kültür ve sanatı bir ülkenin gerçek hayat damarları olarak değerlendiriyorum. Bu itibarla Türk-Moğol ilişkilerinin kültürel boyutunu son derece önemsiyorum. Sinema, tiyatro, edebiyat, müzik, resim ve heykel dahil sanatın her alanında atılacak çok sayıda adım olduğunu düşünüyorum. Geçmişte amatör olarak tiyatro ile ilgilendim. Klasik gitar çaldım. Sanatın hemen bütün dallarıyla ilgiliyim. Ama, sinema ve resme ayrı bir ilgim olduğunu belirtebilirim.

13. Moğolistan’da Büyükelçiliğe bağlı bir “twitter” sayfası açmışsınız. Moğollar sosyal iletişim ortamında Sizi nasıl karşılamaktadır?

Moğolistan’daki görevime başladıktan sonra Büyükelçiliğimizin internet sayfasını güncelledik. Moğol halkına daha iyi seslenebilmek için Moğol dilinde yayına başladık. Ayrıca, Büyükelçiliğimizin “facebook” ve “twitter” gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alması için hesap açtık. Tüm bu kanallar ve kişisel “facebook” ve “twitter” hesaplarımla Moğol halkıyla daha yakın ve sıcak bir diyalog ortamına kavuştum. Şahsı hesabımdan Türkçe, İngilizce, Moğolca ve az da olsa Almanca “tweet” atıyorum. Günlük attığım 4-5 kadar “tweet”le Büyükelçiliğimizin faaliyetleri ve Türk dış politikasına ilişkin bilgiler ile Moğolistan’ın güzelliklerinin tanıtılmasına yönelik fotoğraflar paylaşmaya çalışıyorum.

14. Boş zamanlarda neler yapıyorsunuz?

Moğolistan’a geldiğimden beri son derce yoğun bir tempo içindeyiz. Bununla birlikte, boş zamanlarımda Moğol tarihi ve kültürü hakkında kitaplar okumaya, yürüyerek Ulanbator’u tanımaya, değişik kesimden insanlarla diyalog kurmaya çalışıyorum. Hobilerim arasında ise seyahat etmek, futbol ve tenis oynamak, sanat galerileri gezmek ve yeni restoran ve kafeler keşfetmek yer almaktadır.

15. Türk mutfağından hangi yemeği seviyorsunuz?

Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfakları arasındadır. Bu nedenle, Türk yemeklerini özlediğimi saklamayacağım. Boğaz kıyısında balık yemeyi, İstanbul simidini, Tekirdağ köftesini, Van kahvaltısını, “imam bayıldı”yı ve annemin pişirdiği barbunya fasulyesini çok severim.

http://www.mass.mn/115430.html

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü