Basın Açıklaması

Ulanbator Büyükelçiliği 09.03.2015

Moğolistan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Karagöz, ekonomik ve kültürel temaslarda bulunmak, Altanbulag Serbest Bölgesi’nde incelemeler yapmak amacıyla ve Büyükelçiliğin kamu diplomasisi faaliyetleri çerçevesinde 6-7 Mart 2015 tarihlerinde Selenge
Vilayeti’ni ziyaret etmiştir.

Büyükelçi Karagöz’e bu ziyaretinde Büyükelçilik Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Oğuz Kuyumcu, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Mustafa Fahri Uğur, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Doç. Dr. Ekrem Kalan ve Yardımcısı Turan Can ile Türk-Moğol Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMOSİAD) Başkanı Altai Baatar ve Onursal Başkanı Nusret Kaya refakat etmişlerdir.

Büyükelçi Murat Karagöz ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Selenge Valisi Burenbat ile ziraat, ulaştırma, eğitim ve gıda sektörleri hakkında potansiyel işbirliği sahalarını görüşmüşlerdir. Türk heyeti bilahare, Selenge Vilayeti öğrencileri ve iş çevreleriyle bir toplantı yapmış; Selengelilere “Istanbul Unveiled” isimli turizm belgeseli gösterilmiş; ardından Hulan Kraliçe Heykeli ve Saihanii Hotol güzellik vadisi ziyaret edilmiştir. Türk heyeti 6 Mart akşamı Selenge Valisi’nin yemeğine katılmıştır.

Büyükelçi Karagöz ve beraberindeki heyet, 7 Mart Cumartesi günü Vali Burenbat’ın refakatinde Altanbulag Serbest Bölgesi’ni ziyaret etmiş; İlçe Valisi ve Altanbulag Serbest Bölgesi Başkanı ile görüşmüş; Serbest Bölgede yerleşik “Made in Turkey” merkezinin açılış törenine katılmıştır.

Türk ve Moğol heyetleri bilahare, Altanbulag sınır kapısından Rusya Federasyonu Buryat Cumhuriyeti’nin Khyagta şehrine geçmişler; Vilayet yetkilileri ile görüşmenin ardından Vali Buyantuyev’in yemeğine katılmışlardır.

Türk heyeti dönüş yolunda ise, Selenge Vilayeti’nin Javkhlant İlçesi’nde yerleşik ve TİKA’nın 12 yıl önce elektrik hizmeti götürdüğü bir yörede yerleşik köy evini ziyaret etmişlerdir.

Büyükelçi Karagöz, ziyaret sırasındaki temasları meyanında, Rusya ile sınırdaş oluşu, önemli karayolu ve demiryolu ağları üzerinde bulunuşu, şanlı tarihi, demografik yapısı, önemli su kaynaklarını sınırları dâhilinde barındırması ve Moğolistan’ın önemli bir Serbest Bölgesi’ne evsahipliği yapması nedeniyle Selenge’nin “stratejik” önemi haiz bir vilayet olduğunu, Türkiye’nin ve Türk girişimcilerinin bu Vilayetle işbirliği yapmalarından memnuniyet duyacağını ifade etmiştir.Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü