Açiklama

Ulanbator Büyükelçiliği 14.10.2015

Ülkemizin 1 Temmuz 2014’denitibarenBaşkanı olduğu Küresel Göç ve Kalkınma Forumunun 8. Zirve Toplantısı, Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde 14-16 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’dagerçekleştirilecektir.

Zirvenin açılışı Sayın Başbakanımıztarafından yapılacaktır.

150ülkenintemsil edileceği Zirve’ye,BM Genel Sekreter Vekili,BMMülteciler Yüksek Komiseri,BMMedeniyetler İttifakıYüksek Temsilcisi,BMGenel Sekreterinin UluslararasıGöç ÖzelTemsilcisibaşta olmak üzere, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileriilesivil toplum kuruluşlarının temsilcilerikatılacaktır.Avrupa Birliği’ndenGöç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseriiştirakedecektir. Zirveye 1.000kişi civarında katılımbeklenmektedir.

Forum Başkanlığımızın ana teması, devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum ve özel sektör arasındaki işbirliği ile etkin bir uluslararası göç yönetimi sağlanabileceği fikrinden hareketle,“Ortaklığın Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Kalkınma için İnsan Hareketliliği”olarak belirlenmiştir.

Forum Başkanlığımız, halenikimilyonu aşkın Suriyeliye korumasağlayanülkemizin, Birleşmiş Milletler gündemindedeönemli yer tutan göç ve kalkınma ilişkisi konusundaki etkin çabalarının göstergesidir.

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu 8. Zirvesi, ülkemizingöçyönetimi alanında izlediği, tarihten gelen deneyimine dayanan etkin politikalarının küresel düzeyde bir kez daha yansıtılmasına imkan sağlayacaktır.

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü