Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Sınav Duyurusu

Ulanbator Büyükelçiliği 08.02.2016

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nesınavla sözleşmeli personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

2. En az üniversite veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, (Yüksek Lisans veya Doktora artıdır)

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

5. Erkekler için askerliğini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya ilişkisiz olmak,

6. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

7. Çok iyi derecede Moğolca ve Türkçe veya İngilizce bilmek, Moğolca’dan bu dillerden birine çok iyi derecede yazılı ve sözlü tercüme yapabilmek (İki dili bilmek tercih sebebidir.)

8. Bilgisayar kullanabilmek, Microsoft Office programlarından iyi seviyede anlamak.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

7. Sahip olunan diploma, sertifika ve diğer yetenek ve kabiliyetleri belgeleyen dokümanlar.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4 ve 5. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı18 Şubat 2016 Perşembe günü saat 10:00’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde yapılacaktır. Sınav tam gün sürecektir (Öğle yemeği Büyükelçiliğimizde ikram edilecektir).

Sınav konuları:

  • Türkçe veya İngilizce’den Moğolca’ya çeviri
  • Moğolca’dan Türkçe veya İngilizce’ye çeviri
  • Türkçe Kompozisyon
  • Temel Matematik

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü sınava davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:Genel Kültür, Uluslararası İlişkiler, Türkiye-Moğolistan İlişkileri, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Türk Tarihi.

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç17 Şubat 2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Büyükelçiliğimiz adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 18.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı sınav ve Sözlü sınav:

Türkiye Büyükelçiliği

Enkhtaivny Caddesi-17 (Eski no:5)

Tel : +976 11 329 545-310 148

Fax :+976 11 313 992
E-mail:embassy.ulaanbaatar@mfa.gov.tr

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü