Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kimlik Tespiti Ve Adres Teyidi , 13.06.2009

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”  ile 9 Ocak 2008 tarihli ve  26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"  uyarınca,  bankalarda hesabı bulunan şahısların bankalara daha önce beyan ettikleri kimlik ve adresleri teyit eden belgeleri ilgili banka şubelerine iletmeleri gerekmektedir.

Bu yasal zorunluluk kapsamında, 30 Haziran 2008 tarihinde ve öncesinde  açılan hesaplar için beyan edilmiş  adres bilgilerinin teyidi ile  kimlik tespitine ilişkin  tanınan süre 1 Haziran 2009 iken,  MASAKın 8 nolu genel tebliği ile 1 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Sözkonusu işlem için, aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı veya fotokopisi/ elektronik görüntüsü de geçerli belge olarak kabul edilmektedir.

Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait),

Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah), 
 
Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,

 Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen adres belirtir bir belge.(dış temsilciliklerimizce de düzenlenebilir), 
              
e. Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,

               
f. Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı. 
          
Anılan belgelerin, müşteri tarafından bizzat elden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, bir başkası vasıtasıyla veya posta, faks, e-posta yoluyla da ibraz edilmeleri mümkündür.