Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu , 19.06.2009

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 12.06.2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun metnine www.nvi.gov.tr internet sitesinin "Mevzuat" kısmından ulaşılması mümkündür.

Bu itibarla “403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Türk Vatandaşı İle Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Saygıyla duyurulur.