Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Parafladıkları Protokoller , 04.09.2009

Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, İsviçre’nin arabuluculuğu ile sürdürdükleri çabalar bağlamında parafladıkları “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü”nün  metinlerine,

 http://www.mfa.gov.tr/sub.en.mfa?93e41cc9-832f-4ec7-a629-a920bfdbb432  

internet adresnden; sözkonusu protokollere dair  31 Ağustos 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları ile İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı'nın ortak basın açıklamasına ise,

http://www.mfa.gov.tr/no_-153-turkiye-cumhuriyeti-ve-ermenistan-cumhuriyeti-disisleri-bakanliklari-ile.tr.mfa (Türkçe)

http://www.mfa.gov.tr/no_-153-turkiye-cumhuriyeti-ve-ermenistan-cumhuriyeti-disisleri-bakanliklari-ile.en.mfa (İngilizce)

linklerinden erişilmesi mümkündür.