Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Hizmeti Ile Müteakip Askerlik Erteleme Başvuruları , 09.09.2009

Dövizle Askerlik Hizmeti ile Müteakip Askerlik Erteleme Başvurularında

yapılan düzenlemeler:

 
- Başvuru evrakının tercümesi uygulamasına son verilerek, Büyükelçiliğimizce düzenlenecek formlar kullanılacaktır.

- Erteleme başvurularında, geçerli oturma veya çalışma izni dışında, fiilen çalışıldığını gösteren, işyerinden veya başka kurumlardan alınacak belge talep edilmeyecektir.

- Yabancı ülke vatandaşlığını kazanan vatandaşlarımızın, sözkonusu vatandaşlığı  18 yaşından önce kazanıp kazanmadığına veya yabancı ülkeye 18 yaşından önce gidip gitmediğine bakılmaksızın askerlikleri bir defada 38 yaş sonuna kadar ertelenecektir.

- Oturma veya çalışma izin sürelerinin erteleme süresinden uzun olması halinde ertelemeler oturma veya çalışma izninden daha uzun olana göre yapılacaktır.

- Süresiz oturma veya çalışma izni sahibi vatandaşlarımızın askerlikleri bir defada 38 yaş sonuna kadar ertelenecektir.

- Asker kaçağı durumunda olanların aranması kapsamında, maksadıyla Askerlik Şubelerince son yoklama, celp ve sevk tarihleri TRT aracılığıyla duyurulacaktır. Bu duyuruların tebligat yerine geçeceği yönünde 5387 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenleme uyarınca, yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki yükümlülerin de İçişleri Bakanlığına bildirilmeleri suretiyle takip ve aranmaları sağlanmıştır.

 

Saygıyla duyurulur.