Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yunanistan'ın Hususi Pasaport Hamili Vatandaşlarımıza Vize Muafiyeti Uygulaması , 29.07.2010

Sayın Başbakanımızın 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Atina’ya yaptıkları resmi ziyaretleri sırasında “Hususi Pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri” Atina’da 14 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştı.
Anılan Ortak Bildiri uyarınca, hususi pasaport hamili vatandaşlarımız Yunanistan’a 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde vizeden muaftırlar.

Saygıyla duyurulur.