Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Birden Fazla Tabiiyetli Vatandaşlarımızın Askerlik Işlemleri , 19.10.2010

Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımızın askerlik işlemleriyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından (MSB) alınan yazıda, yabancı bir ülkede doğumla veya reşit olmadan önce ikamet amacıyla sözkonusu ülkeye giderek vatandaşlık hakkı kazanan Türk vatandaşlarının askerlik ertelemelerinde hangi belgelerin talep edilmesi gerektiğine ilişkin bilgi verilmektedir.

MSB’dan alınan yazıda, doğumla ya da reşit olmadan önce ikamet amacıyla giderek yabancı bir ülkenin uyrukluğunu kazanan vatandaşlarımızın askerlik ertelemelerinin askerlik kanununun 35/g maddesi yerine 2.maddesi kapsamında değerlendirildiği, bu durumdaki yükümlülerin askerlik hizmetinin 38 yaşının sonuna kadar ertelendiği ve bulundukları ülkede askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutuldukları yinelenmekte; sözüedilen statüdeki vatandaşlarımızın askerlik erteleme başvurularında, bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazandıkları tarihin belirtildiği resmi makamlardan alınmış bir belgenin aslının veya onaylı suretinin ve onaylı tercümesinin sunulmasının gerekli olduğu, aksi takdirde, askerlik erteleme ya da muafiyet haklarından yararlanamayacakları bildirilmektedir.

Öte yandan, sözüedilen belgeleri sunmayan başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde askerlik işlemlerinin, diğer yükümlüler için uygulandığı gibi askerlik kanununun 35/g maddesine göre yerine getirilmesinin mümkün olduğu MSB’dan alınan yazıda kaydedilmektedir.

Sözkonusu yazı için
tıklayınız.

İlgili Dosyalar :

- 0kchttjtypghin45yiialnedBirden fazla taiiyetli vatandaslarin askerilik islemleri