Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Özel Öğrencilerin Askerlik Işlemleri , 23.12.2010

Yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerin askerlik işlemleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda,

- Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin sevk tehiri, sevk tehiri uzatma ve sevk tehiri iptal teklifleri ile ilgili olarak “Lisansüstü Eğitim Yapanlar İçin Sevk Tehiri Teklif Formu”nun eksiksiz olarak doldurulmasının,

- Lisans öğrenimi gören öğrencilerle ilgili yazışmaların doğrudan bağlı oldukları Askerlik Şubeleri ile yapılmasının,

- Sevk tehiri tekliflerinde lisansüstü eğitim kademesinin, eğitime başlama tarihinin ve sevk tehirinin yapılacağı tarihin belirtilmesinin,

- Sevk tehiri iptal tekliflerinde, iptal nedeni ile birlikte mezuniyet tarihinin ya da ilişik kesme tarihinin açıkça yazılmasının,

- Lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin sevk tehiri uzatımı tekliflerinde yükümlülerin lisansüstü eğitim görmeye başladığındaki ilk kabul tarihinin belirtilmesinin gerektiği,
 
bildirilmektedir.

            Saygıyla duyurulur.