Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklik , 31.03.2011

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43’üncü Madde” olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun değişikliği ile bilgilere, www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm
internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- b0wpjk55z44t5i550cgxdlu1EK -1 Geçici 43.Madde.