Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüğüne Kaydolmaları , 20.01.2014

Türk toplumunun değerli mensupları, kıymetli vatandaşlarımız,

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında bulundukları ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin hazırlıklar sürmektedir. Bu çerçevede, yapılacak ilk seçimlere kadar, bu konudaki önemli hususların dönem dönem dikkatinize getirilmesine devam edilecektir.

Yurtdışında yaşayan seçmen niteliğine sahip vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı durumda olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğünde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır.

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımız, evvelce adres beyanında bulunmuşlarsa, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html) kontrol edebilirler.

Yurtdışında yasayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmadığını tespit eden vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne başvurarak kayıt yaptırmaları mümkündür.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.