Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Basın Açıklaması , 12.05.2014

          T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Stratejik Etütler Enstitüsü (ISS) eşgüdümünde 13-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ulanbator’da bir toplantı düzenlenecektir.

            Bahsekonu toplantıya T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, SAM’de danışman Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ferhat Pirinççi, SAM’de danışman Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş konuşmacı, ayrıca SAM’de üçüncü kâtip Şeyda Erol da delegasyon sekreteri olarak katılacaklardır.

               İki oturum halinde düzenlenecek diyalog toplantıları dışında iki ülke heyetleri Türkiye’nin Moğolistan Büyükelçisi Murat Karagöz’ün ev sahipliğinde bir akşam yemeğinde ve ISS direktörü D.Ganbat’ın himayesinde bir akşam yemeğinde biraraya geleceklerdir.

            Sözkonusu etkinlik Türkiye ve Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 45. yıldönümü kapsamında düzenlenmekte olup,

iki ülke akademik çevrelerini biraraya getirmesi bakımından önem taşımaktadır.


İlgili Dosyalar :

- LOGO 2 GND.jpg