Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dünya Yatırım Ajansları Birliği (waipa), Merkezinin İstanbul'a Taşınması Kararlaştırıldı , 27.05.2014

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) girişimiyle 1995 yılında kurulan Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA), 130'u aşkın ülkenin ulusal yatırım destek ajansını bir araya getirmektedir. Ülkemizi temsilen Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın (TYDTA) üye olduğu WAIPA'nın Merkezi kuruluşundan bu yana Cenevre'de yerleşiktir.2013 Şubat ayından bu yana TYDTA tarafından fiilen yürütülen WAIPA Başkanlık görevi, 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde Güney Afrika’da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda oybirliğiyle alınan karar çerçevesinde 2015 yılına kadar resmen ülkemiz tarafından üstlenilmiştir.2 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen WAIPA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Birliğin Cenevre’de yerleşik bulunan Merkezinin İstanbul’a taşınması yönünde oybirliğiyle bir tavsiye kararı alınmış, Yönetim Kurulu'nun bu kararı 19. WAIPA Genel Kurulu'nda oya sunulmak üzere üye ajanslara bildirilmiştir.Bu çerçevede, 13-15 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen WAIPA 19. Genel Kurul Toplantısı sırasında WAIPA Merkezi'nin kalıcı olarak İstanbul'a taşınmasına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak eden 86 delegenin 82'sinin oyu ile WAIPA Merkezi'nin İstanbul'a taşınması kabul edilmiştir.Merkezin Cenevre'den İstanbul'a taşınması kararına ilişkin olarak WAIPA tarafından yapılan basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.

ulanbator.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=210970