Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri , 19.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir programın hayata geçirilmekte olduğunu bildirmektedir.

Bu amaca matuf olarak, YTATB tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacağı,  programın içeriğine http://www.vtb.gov.tr/

adresli YTATB'nin internet adresinden erişilebileceği kaydedilmektedir.

STK’lar, üniversiteler ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.