Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Büyükelçi Murat Karagöz "büyükelçi Saati" Programına Katılmıştır. , 08.09.2014

T.C. ULANBATOR BÜYÜKELÇİSİ MURAT KARAGÖZ “BÜYÜKELÇİ SAATİ” PROGRAMINA KATILMIŞTIR

Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Murat Karagöz, Moğolistan Milli Güvenlik Kurulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün daveti üzerine, 28 Mayıs 2014 tarihinde “Büyükelçi Saati” programına katılmıştır. 


Sayın Büyükelçi Moğol araştırmacılarına Türkiye’nin çoklu taraflı politikaları hakkında bilgi vermiştir. Adıgeçen bilhassa, komşu ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, kıta ve sınır aşan işbirliğinin tesis edilmesi, uluslararası kuruluşlar ve birleşimlerin faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağlanması gibi konular başta olmak üzere Türkiye’nin dış politikaları hakkında geniş bilgi vermiştir. 


Büyükelçi Murat Karagöz ayrıca, bölgesel güvenliği hakkındaki bazı araştırmacıların sorusunu cevaplamıştır. 


Büyükelçi Karagöz ile yapılan bu program iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 45. Yıldönümüne rastlaması acısından ayrı bir önem taşımaktadır. 


Haber kaynağı: http://www.iss.gov.mn/?q=mn%2Fnode%2F448


4 Eylül 2014

İlgili Dosyalar :

- ISS BE.jpg