Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye - Moğolistan İkili İlişkileri, 18.03.2016

Ülkemiz ile Moğolistan arasındaki ilişkiler özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. İki ülke arasındaki ilk resmi ziyaret Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 1995 yılında Moğolistan’ı ziyareti olmuştur.

İki ülke arasındaki ilişki ve işbirliğinin, mevcut potansiyelden istifadeyle daha ileri götürülmesine ilişkin çalışmalar ve bu kapsamda karşılıklı üst düzey ziyaretler son yıllarda ivme kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer 2002 yılında Moğolistan’ı, Moğolistan Cumhurbaşkanı N. Bagabandi ise 2004 yılında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11-12 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirdiği, Başbakan Yardımcıları Sayın Bekir Bozdağ ile Sayın Bülent Arınç, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik’in refakat ettiği ziyaret, yıl içerisinde ülkemizden Moğolistan’a en önemli üst düzey ziyaret olmuş ve ziyaret marjında dört resmi metin (Ortak Deklarasyon, Vize Muafiyetine Yönelik Mutabakat Zaptı, Güvenlik İşbirliği Anlaşması ve 2013-2016 Yılları Arası Külütrel, Eğitsel ve Bilimsel Değişim Programı) akdedilmiştir. Moğolistan tarafından ülkemize gerçekleştirilen en önemli üst düzey ziyaret ise 10-13 Ekim 2014 tarihleri arasında Moğolistan Parlamentosu Başkanı Enkhbold’un ziyareti olmuştur. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 11-13 Nisan 2015 tarihlerinde Moğolistan'a gelerek temaslarda bulunmuş, üst düzey ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Moğolistan’la ticaret hacmimiz 25 milyon ABD Doları civarında seyretmektedir. Moğolistan’a başlıca ihraç kalemlerimiz şekerleme, çikolata, bisküvi, beyaz eşya, hububat işleme makineleri, sentetik liflerden giyim eşyası, kağıt, vatka, keçe gibi dokunmamış mensucattır. Başlıca ithal kalemlerimiz ise, hayvansal ürünler ile kazak, hırka, yelek gibi giyim eşyalarıdır.

Türkiye, 1992 yılından bu yana Moğol öğrencilere üniversite bursları tahsis etmektedir. Burslu öğrencilerin yanısıra, her yıl Ulan Bator’da Büyükelçiliğimizce yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonuçlarına göre belirlenen Moğol öğrenciler de ülkemizde öğrenim görmek üzere seçilmektedirler. Kendi imkanlarıyla öğrenim gören öğrenciler de dahil olmak üzere, Türkiye’de öğrenim gören Moğol öğrencilerin sayısı 1000 kişi civarındadır.

Ülkede Yaşayan Türk Vatandaşları

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nde 343 vatandaşımız kayıtlı olarak görünmektedir. Vatandaşlarımızın büyük kısmını Yadigar Eğitim Kurumları’na ait okullardaki yöneticiler, öğretmenler ve aileleri oluşturmaktadır. Bunların dışında 57 üniversite öğrencisi ile az sayıda Türk işadamı mevcuttur. Moğolistan’da küçük çaplı Türk ticari kuruluşları faaliyet göstermektedir. Sözkonusu işletmeler, PVC kapı-pencere, hayvansal ürün ticareti gibi işlerle iştigal etmektedir.