2013 Yili Yoklama İşlemlerine Ait Duyuru

Ulanbator Büyükelçiliği 24.12.2012

2013 YILI YOKLAMA İŞLEMLERİNE AİT DUYURU

 

Milli Savunma Bakanlığımızın, 2013 yılı yoklama işlemlerine ait duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

 

1. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı Kanun’un 25. maddesi gereğince, müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

a.       1 Ocak 2013 tarihinde askerlik çağına giren 1994 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar,

b.       1994 ve daha sonra yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu (dahil) ve üstü olanlardan silah altına alınmak isteyenler,

c.        Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silah altına alınmak isteyenler,

d.       Halen erteli durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silah altına alınmak isteyenler,

e.        Erteleme süresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3. Tahsili lize mezunu (dahil) ve üstü olan yükümlülerin erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1994 doğumlularda muhtemel 7 Şubat 2014 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Yükümlüler yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;

a.       Nüfus cüzdanı

b.       İki adet vesikalık fotoğraf

c.        Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

d.       Meslek veya sanatlarına ait belgeler

e.        Sürücü belgesi ve fotokopisi

f.        Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları

g.        Verem Savaş Dispanseri’nden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında getireceklerdir.

5. Yurtdışında bulunan yükümlüler işlemlerini bulundukları yerdeki yurtdışı temsilciliklerimize başvurarak yaptıracaklardır.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe, 1994 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 7 Şubat 2014 tarihine kadar;

a.       Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

b.       Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerde bulundurmayan yükümlüler, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 30. maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaklardır.

7. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.asal.msb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

8. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

 

Saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü