Moğol Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Ulanbator Büyükelçiliği 10.02.2014

T.C.

ULANBATOR BÜYÜKELÇİLİĞİ

Moğol Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

  1. Moğolistan veya üçüncü ülke vatandaşı olmak,
  2. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
  3. En az üniversite veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, (Yüksek Lisans veya Doktora artıdır)
  4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
  5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya ilişkisiz olmak,
  7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  8. Çok iyi derecede Moğolca ve Türkçe bilmek, çok iyi derecede yazılı ve sözlü tercüme yapabilmek (diğer yabancı diller artıdır)
  9. Bilgisayar kullanabilmek, iyi düzeyde Microsoft Office ve diğer programları kullanabilmek.
  10. 10. Şoförlük (ehliyetli) artıdır.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet

fotokopisi,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

8. Sahip olunan diploma, sertifika ve diğer yetenek ve kabiliyetleri belgeleyen dökümanlar.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 24 Şubat 2014 günü saat 10:00’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Moğolca’ya çeviri (1 saat)

Moğolca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Uluslararası İlişkiler, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Türk Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayarda yazım sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 20 Şubat 2014 günü mesai bitimine kadar (18:00) Büyükelçiliğimiz adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 18.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı sınav, Sözlü sınav ve Uygulamalı Sınav:

Türkiye Büyükelçiliği

Enkhtaivny Caddesi-17 (Eski no:5)

Tel : +976 11 329 545-310 148

Fax :+976 11 313 992

E-mail: embassy.ulaanbaatar@mfa.gov.tr

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni Yıl
9.2.2016 11.2.2016 Beyaz Ay Bayramı
8.3.2016 8.3.2016 Kadınlar Günü
1.6.2016 1.6.2016 Anne ve Çocuk Bayramı
11.7.2016 15.7.2016 Milli Bayram Naadam
29.10.2016 29.10.2016 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
29.12.2016 29.12.2016 Ulusal Özgürlük ve Bağımsızlık Günü