Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Hizmeti Ödemeleri , 19.01.2009

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı'nın dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin 2009 yılı ödeme çizelgesi ve ödemelere ilişkin esasları saptayan 7 Ocak 2009 tarih ve 9230-14-08/ASALD.Er İşl.Ş.Döv.As.Ks-787 sayılı yazısına aşağıdaki link aracılığıyla erişilebilmektdir.

MSB yazı