Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Moğolistan Hakkında Kısa Kısa 005 , 31.12.2013

Moğolistan ne zaman bağımsız olmuştur?

Moğol İmparatorluğu 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda Moğollar Tibet Budizmi'nden etkilenmişlerdir. 17. yüzyılın sonlarında Moğolistan'ın büyük bir kısımı Qing (Mançu) Hanedanı'nın yönetimi altına girmiştir. 1911 yılında Mançu Hanedanı'nın yıkılışı sırasında Moğolistan bağımsızlığını ilan etmiş (29 Aralık), fakat 1921 yılına kadar de facto bağımsızlığını kabul ettirmekle ve 1945 yılına kadar uluslararası tanınmayı kazanmakla uğraşmak zorunda kalmıştır. 1924 yılında Moğolistan Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 1989 yılının sonlarında Doğu Avrupa'da komünist rejimlerin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan'da barışçıl Demokratik Devrim gerçekleşmiş; ardından çok partili sisteme ve serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.