Türkiye Cumhuriyeti

Ulanbator Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yat Turizmi , 05.06.2014Ülkemize yat turizmi amacıyla gelecek yabancılar hakkında İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, yat turizmi kapsamında
ülkemize gelecek yabancıların ikamet izin başvurularında, hesaplarında 500
ABD Doları para bulundurma zorunluluğuna son verildiği, ikili sosyal
güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ülkemizde sağlık hizmetlerinden yararlandığını belgeleyenlerden ayrıca bir sağlık sigortası talep edilmemesinin
kararlaştırıldığı bildirilmektedir.